אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשה לקבלת מידע תכנוני מרשות התעופה האזרחית על הגבלות בנייה

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקבלת מידע מקדמי טרם תכנון פרויקט ממערכת המידע הגיאוגרפית של רשות התעופה האזרחית.

Top