אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

בקשה לקבלת מידע תכנוני מרשות התעופה האזרחית על הגבלות בנייה

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקבלת מידע מקדמי טרם תכנון פרויקט ממערכת המידע הגיאוגרפית של רשות התעופה האזרחית.

Top