אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכירת חמץ

שירות זה מאפשר למכור חמץ בארץ ובחוץ לארץ באופן מקוון על ידי הרבנות הראשית לישראל.

Top