הגשת תביעת פיצויים לעסקים בשל נזק עקיף ממלחמת חרבות ברזל

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין