אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשה להקמת מכשול דקיק

שירות זה מאפשר להגיש בקשה להקמת מכשול דקיק מסוג תורן, מנוף, עגורן ועמוד.

Top