הגשת בקשה לכניסת זרים לישראל בתקופת הקורונה (אישור עלייה לטיסה)

להגשת הבקשה
להגשת הבקשה

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין