אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשה לייעוץ וסיוע במילוי תפקיד האפוטרופוס

שירות זה נותן הסברים ומידע בכל הנוגע לתפקידו של האפוטרופוס, חובות הדיווח, הכללים והנהלים החלים עליו, לרבות סיוע במילוי טפסים.

האפוטרופוס הכללי

Top