סיוע למשפחות שחוו אובדן של בני משפחה בעקבות רצח או הריגה

שירות מקוון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין