הרשמה לבחינת הרישוי באדריכלות

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד העבודה

המחלקה לרישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים

דואר אלקטרוני: [email protected]

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני: