אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

הגשת מועמדות למשרה דרך מערכת המכרזים של נציבות שירות המדינה

שירות זה מאפשר להגיש מועמדות למשרה בשירות המדינה דרך מערכת המכרזים, הגיוס והמיון של נציבות שירות המדינה.

להתקשרות מהירה ומקצועית

Top