אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הגשת מועמדות למשרה דרך מערכת המכרזים של נציבות שירות המדינה

שירות זה מאפשר להגיש מועמדות למשרה בשירות המדינה דרך מערכת המכרזים, הגיוס והמיון של נציבות שירות המדינה.

להתקשרות מהירה ומקצועית

Top