אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

קבלת דו"ח אירוע, דו"ח חקירה, או מידע מתוקף תקנות חופש המידע

שירות זה מאפשר לקבל דו"ח אירוע, דו"ח חקירה, או מידע מהרשות הארצית לכבאות והצלה.

Top