אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

קבלת דו"ח אירוע, דו"ח חקירה, או מידע מתוקף תקנות חופש המידע

שירות זה מאפשר לקבל דו"ח אירוע, דו"ח חקירה, או מידע מהרשות הארצית לכבאות והצלה.

Top