פטנטים - בקשה לרישום פטנט

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד המשפטים

רשות הפטנטים

רשות הפטנטים, מחלקת פטנטים

פקס: 02-6467774
דואר אלקטרוני: [email protected]

שעות מענה טלפוני