הגשת בקשה לרשות המקומית לקבלת תווי מזון לפי התנאים לשנת 2023

שירות מקוון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד הפנים

שעות מענה טלפוני: