אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

ערעור על תוצאת מבחן נהיגה מעשי

שירות זה מאפשר להגיש ערעור על תוצאת מבחן נהיגה מעשי.

מוקד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

רישוי קול – מרכז מידע ארצי 1-222-5678

שעות מענה טלפוני

Top