הגשת ערר על החלטת רשות המסים לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020

שירות מקוון

{{sqCtrl.config.results.Title}}

{{sqCtrl.config.results.Description}}
{{ sqCtrl.config.results.startBtnProperties.Title }} {{sqCtrl.config.results.startBtnProperties.Description}}

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין