אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מטאורולוגיה חקלאית

השירות מאפשר לקבל מידע אקלימי ומידע שוטף לקהילה החקלאית בנושאים כמו קרה, התאדות, טמפרטורת קרקע ועוד.

Top