אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

רשם המפלגות

המפלגות עומדות ביסודו של משטר דמוקרטי והינן בעלות תפקיד מרכזי בעיצוב אורח חייה הדמוקרטי של המדינה. על כן נודעת חשיבות מיוחדת, משפטית וציבורית, להקפדה על אופן ייסודן ולפיקוח על פעילותן התקינה. יחידת רשם המפלגות אחראית על רישום מפלגות ופיקוח עליהן בהתאם להוראות חוק המפלגות, והתקנות שהותקנו מכוחו.
מציג מידע מותאם אישית - לחץ לביטול
 

חדשות

{{newsWithOutImageItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{newsWithOutImageItem.NewsTypeDesc[0]}}
{{newsWithOutImageItem.Description}}
 

פרסומים

תאריך: {{publicationItem.DocPublishedDate | removeTimeZoneFromDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{publicationItem.PublicationTypeDesc[0]}} | סטטוס {{publicationItem.StatusDesc}}
תאריך: {{publicationItem.DocPublishedDate | removeTimeZoneFromDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{publicationItem.PublicationTypeDesc[0]}} | סטטוס {{publicationItem.StatusDesc}}
תאריך: {{publicationItem.DocPublishedDate | removeTimeZoneFromDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{publicationItem.PublicationTypeDesc[0]}} | סטטוס {{publicationItem.StatusDesc}}
תאריך: {{publicationItem.DocPublishedDate | removeTimeZoneFromDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{publicationItem.PublicationTypeDesc[0]}} | סטטוס {{publicationItem.StatusDesc}}
 

מדיניות ונהלים

תאריך: {{policyItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{policyItem.PolicyTypeDesc[0]}}
תאריך: {{policyItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{policyItem.PolicyTypeDesc[0]}}
תאריך: {{policyItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{policyItem.PolicyTypeDesc[0]}}
תאריך: {{policyItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{policyItem.PolicyTypeDesc[0]}}
 

מדריכים ומידע

{{guideItem.Description}}
{{guideItem.Description}}
{{guideItem.Description}}
{{guideItem.Description}}

מידע משפטי

תאריך: {{legalInfoItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{legalInfoItem.LegalInfoTypeDesc[0]}}
תאריך: {{legalInfoItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{legalInfoItem.LegalInfoTypeDesc[0]}}
תאריך: {{legalInfoItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{legalInfoItem.LegalInfoTypeDesc[0]}}
תאריך: {{legalInfoItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{legalInfoItem.LegalInfoTypeDesc[0]}}
Top