אפוטרופסות

אפוטרופוס הוא אדם או תאגיד שמונה ע"י בית משפט או בית דין שרעי כדי לטפל בענייניו של אדם שאינו יכול לדאוג להם בעצמו ואין מי שמוסמך לדאוג להם במקומו. ניתן למנות אפוטרופוס לכל תחומי החיים של אדם, עניינים אישיים ורכוש, או לחלקם. בית המשפט נעזר בהמלצת גורמי הרווחה לגבי הצורך במינוי וזהות האפוטרופוס, והאפוטרופוס הכללי אחראי לפקח על האפוטרופוס לאחר שניתן צו המינוי. על האפוטרופוס לבצע את תפקידו במסירות וברגישות, לפעול בהתאם לרצון האדם ולטובתו, להיוועץ עמו ולשתפו במידע ובהחלטות הנוגעים אליו, ככל הניתן.
מציג מידע מותאם אישית - לחץ לביטול
 

מדיניות ונהלים

תאריך: {{policyItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{policyItem.PolicyTypeDesc[0]}}
תאריך: {{policyItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{policyItem.PolicyTypeDesc[0]}}
תאריך: {{policyItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{policyItem.PolicyTypeDesc[0]}}
תאריך: {{policyItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{policyItem.PolicyTypeDesc[0]}}
 

פרסומים

תאריך: {{publicationItem.DocPublishedDate | removeTimeZoneFromDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{publicationItem.PublicationTypeDesc[0]}} | סטטוס {{publicationItem.StatusDesc}}
תאריך: {{publicationItem.DocPublishedDate | removeTimeZoneFromDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{publicationItem.PublicationTypeDesc[0]}} | סטטוס {{publicationItem.StatusDesc}}
תאריך: {{publicationItem.DocPublishedDate | removeTimeZoneFromDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{publicationItem.PublicationTypeDesc[0]}} | סטטוס {{publicationItem.StatusDesc}}
תאריך: {{publicationItem.DocPublishedDate | removeTimeZoneFromDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{publicationItem.PublicationTypeDesc[0]}} | סטטוס {{publicationItem.StatusDesc}}

מידע משפטי

תאריך: {{legalInfoItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{legalInfoItem.LegalInfoTypeDesc[0]}}
תאריך: {{legalInfoItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{legalInfoItem.LegalInfoTypeDesc[0]}}
תאריך: {{legalInfoItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{legalInfoItem.LegalInfoTypeDesc[0]}}
תאריך: {{legalInfoItem.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy'}} | {{legalInfoItem.LegalInfoTypeDesc[0]}}
Top