מחקרים, סקרים וסטטיסטיקות

מפת סיכון ארצית להעתקה פעילה: עקרונות מוצעים לבסיס נתונים, מפת סיכון, ומדיניות תכנונית לניהול הסיכון

  • תאריך פרסום: 
   24.12.2018
  • שם גוף המחקר: 
   אקולוג הנדסה בע"מ
  • שם גוף המזמין: 
   משרד הבינוי והשיכון
Top