מחקרים, סקרים וסטטיסטיקות

מפת סיכון ארצית להעתקה פעילה: עקרונות מוצעים לבסיס נתונים, מפת סיכון, ומדיניות תכנונית לניהול הסיכון

 • יחידה
 • מחבר
  ד"ר אורי דור; ד"ר מיכאל דייויס
 • נושא
 • נושא משני
  איכות הבנייה והפיתוח
 • תאריך פרסום
  24.12.2018
 • שם גוף המחקר
  אקולוג הנדסה בע"מ
 • שם הגוף המזמין
  משרד הבינוי והשיכון
Top