מחקרים, סקרים וסטטיסטיקות

ישראל נכנסת בימים אלה ל"גל שני", המחייב נקיטת צעדים נחושים ומידיים לצמצום השלכותיו

  • נושא
  • נושא משני
    מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה משרד הבריאות
  • תאריך פרסום
    20.06.2020
Top