הודעות לציבור

שינויים בפעילות האגף לכלי שיט קטנים ומשיטים בתקופת הסגר

  • נושא
    קורונה ספנות ונמלים
  • תאריך פרסום
    17.09.2020
Top