פרסומים מקצועיים

חוות דעת שנייה מאת הרשות להגנת הפרטיות בהתאם לחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש

  • נושא
  • נושא משני
    מידע כללי
  • תאריך פרסום
    09.08.2020
Top