דוחות

המלצות הצוות הבין-משרדי לבחינת השפעת הקורונה על חוזים: הקורונה היא אירוע לא צפוי אך אינה פוטרת אוטומטית מקיום חוזים

  • נושא
  • נושא משני
    היערכות משרדי ממשלה הקלות מטעם המדינה חקיקה ואכיפה עסקים ותעשייה
  • תאריך פרסום
    07.07.2020
Top