דוחות

שינוי אקלים ובריאות הציבור: סקירת ספרות, מיפוי מדדי בריאות והמלצות לפעולה לקראת תוכנית עבודה של משרד הבריאות

 • מחבר
  ד"ר טלי ברמן, ד"ר קרני קריגל
 • נושא
 • נושא משני
  שינוי אקלים בריאות וסביבה
 • תאריך פרסום
  09.11.2020
 • שם גוף המחקר
  האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה
 • שם הגוף המזמין
  משרדי הבריאות והגנת הסביבה
Top