הנחיות לביצוע תקציב

פרסומים בהתאם להוראות סעיף 49(ב) לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985

  • תאריך פרסום
    02.12.2019
  • תאריך עדכון
    17.05.2020
Top