אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

עיצומים כספיים

עיצום כספי על חברת בזק בגין הפרה בנושא יישום רפורמת הפס הרחב

Top