עיצומים כספיים

עיצום כספי על חברת בזק בגין הפרה בנושא יישום רפורמת הפס הרחב

Top