מחקרים, סקרים וסטטיסטיקות

קלנועיות ובטיחות בדרכים - מידע והמלצות

    • תאריך פרסום: 
      26.03.2019
פירוט הרגולציות ביחס לקלנועיות בבריטניה, אוסטרליה, קנדה, ארה"ב וניו זילנד.
לוח 2 : מעורבים בתאונות עם קלנועית לפי חומרת תאונה, 2018-2013 )(נתוני משטרה בלבד)
תרשים 1 : אחוז האזרחים הוותיקים )גילאי 65 +( מסך המעורבים בתאונות קלנועית לפי חומרת תאונה, 2018-2013
לוח 3 : משתמשי קלנועית מאושפזים, 2018-2017 (מספרים מוחלטים; נתוני מכון גרטנר)
Top