עיצומים כספיים

עיצום כספי על חברת סאטלינק תקשורת בע"מ בגין הפרת רישיונה בנושא העברת שליטה ללא אישור

    • תאריך פרסום: 
      22.02.2018
Top