עיצומים כספיים

עיצום כספי על חברת סאטלינק תקשורת בע"מ בגין הפרת רישיונה בנושא העברת שליטה ללא אישור

Top