הנחיות לביצוע תקציב

פרסומים בהתאם להוראות סעיף 49(ב) לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985

  • תאריך פרסום
    19.12.2019
  • תאריך עדכון
    27.02.2020
Top