אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

עיצומים כספיים

עיצום כספי על חברת וויזקום תקשורת בע"מ בגין הפרה בנושא מתן שירות ללא רישיון

Top