אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

עיצומים כספיים

עיצום כספי על סלקום ישראל בגין הפרת הוראות רישיון בנושא חיובי יתר

Top