אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הודעות לציבור

הודעה לאזרח הישראלי המבקש לבקר באוקראינה - עדכון

    • תאריך פרסום: 
      04.04.2019
Top