דרושים

מרכז/ת בכיר/ה רגולציה על התקשורת ודואר - מכרז פומבי מספר 82653, דרגה 39-41 דירוג 11 מח"ר

  • סטטוס
    סגור
  •  |
  • תאריך אחרון להגשת מועמדות 18/10/2020

תיאור התפקיד

דרישות התפקיד

היקף המשרה

פרטים להגשת קורות חיים

הערות

Top