קולות קוראים

טיוטת תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע

סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות
תאריך אחרון להגשה 19.10.2020 23:59

Top