קולות קוראים

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט לסיוע למוסדות תרבות נוכח השלכות נגיף הקורונה

סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות
תאריך אחרון להגשה 20.10.2020

בקשות לתמיכה מתקציב משרד התרבות והספורט לשנת 2020

Top