מכרזים

מכרז 91/2019 להקמת מתקן אחסון גפ"מ, רכישת הגפ"מ ואחסונו

תאריך אחרון להגשה 12.08.2020 14:00

משרד האנרגיה באמצעות מינהל הדלק והגז מפרסם בזאת מכרז להקמת מתקן אחסון גפ"מ (גז פחממני מעובה), רכישתו ואחסונו.

Top