מכרזים

מכרז פומבי 22/2019 לאספקת והתקנת מתקני רמ-סע על רכבי משא של כבאות והצלה לישראל

מספר 22/2019
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 02.07.2019 12:00
  • מיקום
    כל הארץ
  • תאריך פרסום
    12.06.2019

כבאות והצלה לישראל מבקשת לקבל הצעות למכרז פומבי 22/2019 לאספקת והתקנת מתקני רמ-סע על רכבי משא.

Top