מכרזים

מכרז פומבי 18/2019 לאספקה ותחזוקת רובוטים לכיבוי עבור כבאות והצלה לישראל

מספר 18/2019
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 07.08.2019
12:00
  • מיקום
    כל הארץ
  • תאריך פרסום
    20.06.2019

בכבאות והצלה לישראל מבקשים לקבל הצעות למכרז פומבי 18/2019 לאספקה ותחזוקת רובוטים לכיבוי

Top