מכרזים

מכרז פומבי 18/2019 לאספקה ותחזוקת רובוטים לכיבוי עבור כבאות והצלה לישראל

מספר 18/2019
סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 07.08.2019
12:00
    • תאריך פרסום: 
      20.06.2019

בכבאות והצלה לישראל מבקשים לקבל הצעות למכרז פומבי 18/2019 לאספקה ותחזוקת רובוטים לכיבוי

Top