מכרזים

מכרז 13/2019 לניהול הפקה ובימוי טקס הדלקת המשואות ולניהול הפקת טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות איבה בארץ ובחו"ל

מספר 13/2019
תאריך אחרון להגשה 22.09.2019 12:00

משרד התרבות והספורט באמצעות מרכז ההסברה (להלן: "המשרד" או "המזמין") פונה בזאת לקבלת הצעות מגופים העוסקים בהפקת טקסים ואירועים, לטובת הפקת ובימוי טקס הדלקת המשואות לשנת 2020 וכן לניהול הפקת טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות איבה בארץ ובחו"ל.

Top