קולות קוראים

קול קורא מספר 129/2020 לבחירת רשויות לפיילוט לגיבוש תכנית פעולה להיערכות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת

תאריך אחרון להגשה 19.10.2020 14:00

Top