מכרזים

מכרז פומבי מס' 01-2019 - אספקת שירותי תפעול ותחזוקה של תשתיות המחשוב בבתי הדין הרבניים

מספר 01-2019
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 31.03.2019
12:00
    • תאריך פרסום: 
      07.02.2019

מכרז פומבי מס' 01-2019 - אספקת שירותי תפעול ותחזוקה של תשתיות המחשוב בבתי הדין הרבניים

Top