אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מכרז פומבי מס' 01-2019 - אספקת שירותי תפעול ותחזוקה של תשתיות המחשוב בבתי הדין הרבניים

מספר 01-2019
סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 24.03.2019
    • תאריך פרסום: 
      07.02.2019

מכרז פומבי מס' 01-2019 - אספקת שירותי תפעול ותחזוקה של תשתיות המחשוב בבתי הדין הרבניים

Top