מכרזים

מכרז פומבי מס' 15/2019 להקמת מפקדת מחוז צפון ותחנה אזורית בנצרת עלית

מספר 15/2019
תאריך אחרון להגשה 08.07.2019
12:00
    • תאריך פרסום: 
      05.06.2019
    • תאריך עדכון:
      10.06.2019

כבאות והצלה לישראל מבקשת לקבל הצעות להקמת מפקדת מחוז צפון ותחנה אזורית בנצרת עלית

Top