מכרזים

מכרז פומבי 14/2020 לאספקה ותחזוקת רכבי כיבוי מדגם "מתנדבים", רכבי כיבוי מדגם "יער" ורכבי כיבוי מדגם "יער Side step"

מספר 14/2020
סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 30.12.2020 12:00
  • דואר אלקטרוני
  • מיקום
    כל הארץ
  • תאריך פרסום
    28.10.2020
  • איש קשר
    דניאלה אור

כבאות והצלה לישראל מבקשת לקבל הצעות לאספקה ותחזוקת רכבי כיבוי מדגם "מתנדבים", רכבי כיבוי מדגם "יער" ורכבי כיבוי מדגם "יער Side step"

Top