מכרזים

מכרז פומבי 12/2019 לאספקה ותחזוקת זרנוקים עבור כבאות והצלה לישראל

מספר 12/2019
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 27.10.2019 12:00
 • דואר אלקטרוני
 • מיקום
  כל הארץ
 • תאריך פרסום
  29.07.2019
 • תאריך עדכון
  28.08.2019
 • איש קשר
  דניאלה אור

כבאות והצלה לישראל מבקשת לקבל הצעות למכרז פומבי מס' 12/2019 לאספקה ותחזוקת זרנוקים

Top