תמיכות ומענקים

קול קורא 12806 - עידוד השימוש בכלים רב פעמיים, באמצעות סיוע ברכישת מדיחי כלים לגני הילדים והסברה ברשויות המקומיות

מספר 12806-2021
סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 07.03.2021 23:59

הקרן לשמירת הניקיון של המשרד להגנת הסביבה מעוניינים לעודד את השימוש בכלים רב פעמיים, באמצעות: סיוע ברכישת מדיחי כלים, הקמת תשתיות מתאימות ותפעול המדיח בגן הילדים, וכן סיוע בפעילות הסברתית ברשויות המקומיות בנושא עידוד השימוש בכלים רב פעמיים.

Top