תמיכות ומענקים

תכנית כסף חכם- סיוע בשיווק מוצרים ושירותים לחוץ לארץ

סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות
תאריך אחרון להגשה 21.07.2020 12:00

במסגרת התכנית, חברות ישראליות בהיקף מכירות של עד 200 מיליון שקלים ובעלות ניסיון מוקדם ביצוא, יכולות להגיש בקשה לקבלת סיוע דו שנתי במטרה להגדיל באופן משמעותי את היקף המכירות.

Top