שיתוף ציבור

מסמכים להערות הציבור - סקר סיכונים מצרפי למפרץ חיפה (שלב א')

מספר null
סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 15.09.2019
23:50

המשרד להגנת הסביבה רואה חשיבות גבוהה בקבלת הערות מהציבור לסקר הסיכונים המצרפי לסיכוני חומרים מסוכנים לאזור מפרץ חיפה (שלב א'). את הסקר ערך ד"ר אלי שטרן, מומחה בין-לאומי להערכות סיכונים. שימו לב: לאור פניות מארגונים סביבתיים ונציגים מהציבור לדחיית המועד האחרון להגשת ההערות, נענה המשרד להגנת הסביבה, ודחה את המועד לשליחת הערות הציבור עד 15 בספטמבר 2019. לאחר קבלת הערות הציבור והגורמים הרלוונטיים ושקילתן, המשרד יפרסם את תוצאות הסקר הסופיות.

Top