מכרזים

מכרז מס' 8/2020 למתן שירותי ייעוץ סייסמי למינהל התכנון

תאריך אחרון להגשה 28.06.2020 12:00
  • מיקום
    כל הארץ
  • תאריך פרסום
    19.05.2020

מינהל התכנון - משרד האוצר מזמין בזאת הגשת הצעות למכרז מס' 8/2020 למתן שירותי ייעוץ סייסמי למינהל התכנון.

Top