אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מכרז מס' 7/2019 להכנת מסמכי מדיניות/תכניות אב/מסמך פרוגרמה או להכנת תכניות להתחדשות עירונית (מתאר, מתאר מקומי, מפורטות)

תאריך אחרון להגשה 17.04.2019
12:00
    • תאריך פרסום: 
      25.02.2019
    • תאריך עדכון:
      28.03.2019

מינהל התכנון מזמין בזאת הצעות לבחירת חברות מתכננות להכנת מסמכי מדיניות/תכניות אב/מסמך פרוגרמה או להכנת תכניות להתחדשות עירונית (מתאר, מתאר מקומי, מפורטות). המכרז הינו דו שלבי. בשלב ראשון ייבחרו עד 15 זוכים על פי פרמטרים של איכות. בשלב השני, לגבי כל מטלה בנפרד (הכנת מסמכי מדיניות/תכניות אב/מסמכי פרוגרמה או להכנת תכניות להתחדשות עירונית (מתאר, מתאר מקומי, מפורטות) ייערך הליך תחרותי לבחירת הזוכה, וכמפורט במסמכי המכרז.

Top