אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מכרז מס' 5/2019 להכנת תכנית אב להקמת בתי עלמין במחוזות מרכז ותל אביב עם זכות ברירה להכנת תכניות מפורטות

תאריך אחרון להגשה 26.03.2019
12:00
    • תאריך פרסום: 
      18.02.2019

מינהל התכנון-משרד האוצר מזמין בזאת הצעות למכרז מס' 5/2019 להכנת תכנית אב להקמת בתי עלמין במחוזות מרכז ותל אביב עם זכות ברירה להכנת תכניות מפורטות.

Top