מכרזים

מכרז מס' 4/2019 להכנת שינוי לתמ"א 13 לחופי מפרץ אילת

תאריך אחרון להגשה 13.06.2019
12:00
    • תאריך פרסום: 
      02.04.2019

מינהל התכנון מזמין בזאת הצעות להכנת שינוי לתמ"א 13 לחופי מפרץ אילת.

Top